Elektronisk cigarett: har det risker med vape?

Som redan nämnts gör frånvaron av förbränning i den elektroniska cigaretten och vape det mindre farligt än den traditionella, och det driver många människor att använda det för att hjälpa sig att sluta röka helt eller, om du inte vill ge upp denna vana, leta efter ett alternativ och mindre skadligt för hälsan. Men är det verkligen så?

Cigaretten innehåller många cancerframkallande ämnen och från förbränning av papper och tobak frigörs ännu mer skadliga sådana som tjära, ammoniak, nystrosaminer, formaldehyd, aceton och många andra.

Långtidsstudier har belyst den långsiktiga skada som denna produkt kan orsaka för konsumenterna och det har visat sig vara en ledande orsak till cancerdöd. Vad sägs om den elektroniska cigaretten och vape produkter istället? Tyvärr är lite känt om denna innovativa produkt som du kan köpa på https://vape.se/.

Studier om de effekter som materialen i vapingvätskan kan ha på kroppen, är fortfarande på plats och det är ännu inte klart om de faktiskt är skadliga eller inte för hälsan. Det vetenskapliga samfundets allmänna tendens är att tillskriva sannolika skador med tanke på införandet av kemikalier i kroppen som i höga doser kan vara farliga.

Comments are Disabled